Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

Добре дошли в страницата за достъп до RiskMan 1.1!Използването на Интернет-базиранaта система RiskMan дава възможност за децентрализирано набиране на данни по кметства за общините в Република България, като управлението на процеса по кметства се извършва в съответната община. Нивата за достъп (видовете роли) в системата са както следва:
  1. наблюдател (има права за преглед на данни за кое и да е кметство или община, и за редакция на профила си)
  2. оператор в кметство (има правата на наблюдател плюс правата да въвежда и редактира данни за кметството му, зона, обект в зона, бъдещ ефект, и за подръжка на съоръжение)
  3. администратор на община (има правата на оператор плюс правата да въвежда и редактира данни за общината му, и да създава и редактира оператори за кметствата в тези общини, както и наблюдатели)
  4. главен администратор (има правата на администратор на община плюс правата да въвежда и редактира данни за номенклатурните системни таблици, системни параметри, да създава и редактира оператори за община, и да разглежда журналния файл).

За повече информация вижте потребителския наръчник в страницата Ресурси и връзки.

За достъп до последната версия на RiskMan, временно работеща под управлението на операционна система Microsoft Windows, моля щракнете ТУК.
Използвайте като Интернет браузър единствено Microsoft Internet Explorer! Влезте с потребителското име и парола, дадени Ви от администратора на системата.


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)