Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

Полезни ресурси и връзки


Ръководство за потребителя (PDF, дата на посл. промяна: 18.01.2009г.)

Брошура (PDF, дата на посл. промяна: 25.01.2009г.)

Брошура (MS Word 2003, дата на посл. промяна: 25.01.2009г.)

Brochure in English (PDF, date of last modification: 27.01.2009г.)

Brochure in English (MS Word 2003, date of last modification: 27.01.2009г.)

Презентация (англ. език, PDF)

Презентация (англ. език, MS PowerPoint 2003)

За достъп до последната версия на RiskMan щракнете тук.


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)