Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

Партньори по проекта RiskMan


Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) - понастоящем
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” към
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения

АУРЕ

Катедра Софтуерни технологии към СУ „Св. Кл. Охридски“

Довел Интернейшънъл

Аемон

Бонеа


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)