Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

Новини по проекта RiskMan


През януари 2010 година предстои представянето на информационната система RiskMan пред представители на общините в страната и започване на пилотното му използване.

В близко бъдеще се очаква системата да бъде инсталирана в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, и по-точно в Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, отдел „Пространствени бази данни” в Дирекция „Информационни и комуникационни системи”.


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)