Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

Генерация на карти на риска


Системата RiskMan изчислява по метода RkFMEA фактори за риска от даденото кризисно събитие за територията на кметство посредством използване на въведените данни за зони, обекти на поражение в зоните, и технически съоръжения. Чрез интегриране на оценките за риска по кметства, за дадена община се изчисляват факторите за риска от даденото събитие за територията на общината, и по този начин се генерират географски карти на риска по кметства и по общини.

По-долу следват примерни карти за оценка на риска за община Русе. С цветово кодиране в зелен, жълт и червен цвят е представено кодирането на риска от дадено кризисно събитие за всяко едно кметство, за което е събрана информация чрез използване на системата RiskMan 1.0. Цветовете зелен, жълт и червен означават съответно нисък, умерен и висок риск, получен като интегрирана оценка за даденото кризисно събитие за съответното кметство, като стойностите и кризисното събитие са дадени отляво на всяка от фигурите. Така например първата фигура представя риска от наводнение по кметства за община Русе за 2008 г., като ниският риск е със стойност на фактора RPN до 70, умереният – от 70 включително до 240, и високият – от 240 включително нагоре. Подобни карти са разработени и за община Гоце Делчев.

Риск от наводнение по кметства за община Русе за 2008 г.

Следващата фигура представя графично стойностите на фактора за риска от свлачища по кметствата от същата община, за които са събрани данни за 2008 година. Стойностите са изчислени от системата отново на база на въведените данни по кметства, като цветовото кодиране на фактора е по скалата, описана по-горе.

Риск от свлачища по кметства за община Русе за 2008 г.

Следва фигура, илюстрираща риска от горски пожари, отново за кметствата от същата община, за които са събрани данни за 2008 г.

Риск от горски пожари по кметства за община Русе за 2008 г.

Последната фигура представя интегрирания риск за същите кметства, за които вече е изчислен рискът от наводнение, свлачища и горски пожари. Интегрираната оценка на риска се получава на база усредняване на факторите на риска за тези три вида природни бедствия.

Интегриран риск по кметства за община Русе за 2008 г.

За достъп до последната версия на RiskMan щракнете тук.


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)