Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

За контакти:


Очаква се информационната система да бъде активирана в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения - Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, отдел „Пространствени бази данни” в Дирекция „Информационни и комуникационни системи”.

На този етап връзка със системния администратор на RiskMan се осъществява на следния адрес:


Тел./Факс: (+359 2) 470 90 75
E-mail: info@riskbg.org
Адрес:
Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ)
бул. “Кокиче” 9
София 1164


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)